Aktivitetskalender blir lagt ut i starten av året, og
invitasjoner / påmeldinger skjer via Spond. 

Se også kalender.

 Her vil vi komme tilbake med høstens innhold.