Aktivitestkalender blir lagt ut i starten av året.

Noen invitasjoner kommer iløpet av året og påmelding vil skje via Checkin.

Her vil vi komme med høstens innhold, følg med !

HOG Chapter Sørlandet

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

The activity calendar is publiched at the beginning of the year.

Some invitations will come during the year and registration will take place at Checkin.

Here we will come with the autumn's contant, stay tuned!

HOG Chapter Sørlandet

(Southern Norway)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------