Gjeldende vedtekter for HOG Chapter Sørlandet finner du i vedlegg under.

Vedtektene ble revidert / endret nasjonalt i 2023 for å få like vedtekter i alle landets chaptere.