Hvordan bli medlem

Hva må du gjøre for å bli medlem?

Alt som kreves for å bli medlem i HOG, er at du eller en i din familie eier en Harley- Davidson motorsykkel. Partner/familiemedlemmer kan bli assosierte medlemmer. Når du er medlem i HOG International kan du melde deg inn i Chapter Sørlandet. Ved kjøp av ny sykkel er du automatisk medlem i HOG International for 1 år. Du vil motta info om ting som skjer lokalt, samt diverse effekter og medlemsblad fra HOG International.

Innmelding i HOG International gjør du elektronisk her eller ved å sende en mail til customerservices@hog-europe.com

Vi kan også være behjelpelig med dette.

Når du er internasjonalt medlem, kan du melde deg inn i ditt lokale Chapter. Dette kan gjøres her dersom du ønsker medlemskap i HOG Chapter Sørlandet. Betal medlemskontingent i HOG Chapter Sørlandet via VIPPS 607018 kr. 360,- eller kontonr. 1506.38.17861 kr. 350,- pr. kalenderår.

Associated / Familie medlemmer VIPPS 607018 kr. 205,- eller kontonr. 1506.38.17861 kr. 200,- pr. kalenderår.

HUSK navn ved betaling over nettbank, slik at vi kan se hvem som har betalt.

For mer informasjon, eller hjelp til innmelding kan du kontakte Membership Officer